Niepełnosprawność – aby o niej mówić, należy cokolwiek więcej na jej temat wiedzieć niż tylko, że jest przyzwoleniem na odrzucenie drugiego człowieka, a często nawet przyczyną okazywanej mu niechęć. Gdyż w świadomości społeczeństwa – tego nazywanego (o zgrozo!) normalnym – obraz osoby niepełnosprawnej rysuje się jako tej wymagającej pomocy, oczekującej litości, bądź swym fizycznym wyglądem wzbudzającej odrazę. Znacząca większość społeczeństwa boi się osób niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego najczęstszą rekcją tych „normalnych” jest odwrócenie się od „nienormalnych”, czyli odrzucenie .

To zaś skłania do postawienia pytania: Dlaczego, pomimo wielu społecznych kampanii, boimy się – nie akceptujemy osób niepełnosprawnych? A może dystans do osób niepełnosprawnych jest wynikiem chęci udawania przed samym sobą, że moje wsparcie nie odgrywa żadnej roli. Łatwiej odwracać głowę, nie myśleć, nie zastanawiać się, niż dostrzec, że osoba niepełnosprawna to taki sam człowiek jak ja, a tylko w niektórych sytuacjach trudniej jej zaspokajać swoje potrzeby, realizować swoje plany, zamiary, marzenia.

Zwłaszcza, że to nie osoby „inne”, gdyż niepełnosprawne pozbawiają siebie należnych im praw. Co ważne – we wielu przypadkach nie oczekując żadnych przywilejów. Ludzi takich samych, jak wszyscy odrzucamy my -„normalni”. Częstokroć zapominając także o (obowiązku!) szacunku dla osoby ludzkiej, dla jej godności. Dlatego w tym miejscu należy przypomnieć, iż godność przysługuje każdemu z nas, każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek cechy – wiek, płeć, niepełnosprawność, chorobę, pochodzenie, poglądy itd. – niezależnie również od naszego zachowania.

Godność jest przyrodzona. Jej źródłem nie jest Konstytucja lub inny akt prawny, ale sam fakt bycia człowiekiem (prawo naturalne). Godność jest również nienaruszalna – co oznacza, że żaden, nawet najważniejszy interes publiczny nie może uzasadniać ingerencji w naszą godność. Nie można jej w żaden sposób stracić, nawet wskutek najbardziej nagannego zachowania czy popełnienia najcięższego przestępstwa, nie może zostać nam odebrana i nie możemy się jej zrzec.

● Niepełnosprawność fizyczna / ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa to stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Zazwyczaj jest to związane z różnorakimi uszkodzeniami kończyn. Upośledzenie może wynikać ze zmian rozwojowych w okresie płodowym, chorób, wypadków oraz innych czynników mogących mieć wpływ na budowę ciała i działanie jego poszczególnych części (np. narządów wewnętrznych). Zatem niepełnosprawność fizyczna / ruchowa może być także skutkiem przebytych bądź przewlekłych chorób (np. kardiologicznych).

● Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna, dawniej nazywana upośledzeniem umysłowym (ociężałością umysłową), jest zaburzeniem rozwojowym, polegającym przede wszystkim na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych tj. w szczególności niezależności oraz odpowiedzialności. Wpływających w znaczący sposób na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, a tym samym na ich skutki bądź efekty. Należy również wiedzieć, że np. autyzm nie jest niepełnosprawnością intelektualną.

● Niepełnosprawność sprzężona / złożona

Niepełnosprawność sprzężona  / złożona ( wieloraka, wielozakresowa, współobecna, współistniejąca – to występowanie u jednej osoby łącznie, co najmniej dwóch rodzajów niepełnosprawności. Określanej jako sprzężona, gdy co najmniej dwa współwystępujące rodzaje niepełnosprawności wywołane  są jednym czynnikiem. Niepełnosprawność złożona natomiast to nie mniej niż dwa współobecne u jednego człowieka rodzaje niepełnosprawności. Co do zasady wywołane różnymi czynnikami które zadziałały jednocześnie, bądź w różnych okresach życia jednego człowieka.

Przedstawione powyżej rodzaje niepełnosprawności – zarówno te odrębne, jak też sprzężona – są tymi, które tworzą problem dotyczący osób zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński lub złożyć śluby zakonne bądź przyjąć sakrament święceń. Zwłaszcza, że pozornie niby nic niczego nie wyklucza, lecz pomimo tego, niepełnosprawność w jakiejkolwiek jej formie uznawana jest – nawet, gdy nie bezpośrednio  za przeszkodę, to na pewno jako czynnik utrudniający. Jak wiadomo działania bardzo istotne dla każdej osoby, gdyż będące odpowiedzią na jej życiowe powołanie. Co jest znacznie trudniejsze niż np. konieczność rezygnacji z bycia rodzicem chrzestnym i/lub świadkiem bierzmowania lub zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Do czego także należy mieć określone predyspozycje, aby spełniać kryteria – zwłaszcza w odniesieniu do nupturienetów oraz wobec kandydatów  do złożenia ślubów zakonnych i przyjęcia święceń – określonych przez Kościół katolicki, jako warunek. Co jest oczywiste z uwagi na wielkie znaczenie tych aktów, a przede wszystkim ich konsekwencje – mające istotny wpływ na życie człowieka. Dlatego rozeznawaniu ważnych decyzji życiowych winny towarzyszyć: rozeznanie, świadomy wybór oraz niczym nie skrępowana decyzja.

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK