„… A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować. Lęk przed chorymi osobami wynika najczęściej z niewiedzy. Nie wiemy jak się zachować. Najchętniej byśmy się odwrócili – ten odruch też trzeba zrozumieć. Wszyscy chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci przez całe życie…”

Anna Dymna

SPOŁECZEŃSTWO JEST WEZAWANE PRZEDE WSZYSTKIM DO UZNANIA GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Jan Paweł II

EDYTORIAL

Szanowni Państwo • Portal internetowy, który odwiedzacie powstał z inicjatywy osoby niepełnosprawnej, która dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz w oparciu o własne doświadczenia – w tym miejscu przedstawia problem o którym wciąż dużo się mówi, lecz pomimo tego nie szuka skutecznych rozwiązań. Dlatego z reguły inne są mity niż fakty wtedy, gdy jakiekolwiek zagadnienia dotyczą praw osób niepełnosprawnych (zwłaszcza intelektualnie), w Kościele katolickim znacznie ograniczonych.

Niejednokrotnie słusznie, w innych przypadkach – szczególnie w ocenie osób świeckich – nadmiernie. Zdarza się również, iż pozbawienie osób niepełnosprawnych przysługującym im praw  jest skutkiem niewłaściwej interpretacji obowiązujących nadinterpretacją. Natomiast bardzo źle jest wówczas,  gdy do sytuacji niekorzystnej dla osób niepełnosprawnych dochodzi na skutek świadomego a nawet zamierzonego przekłamania, czyli nie inaczej, lecz w wyniku samowoli księży lub innych osób obsługujących kancelarie parafialne np. nie potrafiących się przyznać do swojej niewiedzy.

Stąd też przyczyny przedstawione wyżej wskazują na konieczność podnoszenia świadomości społecznej i edukacji w zakresie praw osób niepełnosprawnych w Kościele katolickim – niestety tylko pozornie traktowanych przyjaźnie. Tym bardziej, że samo przedstawienie literalnego prawa „tak – bo tak” / „nie – bo nie” jest po prostu niebezpieczne. Wszak brak woli wytłumaczenia zagadnień, które dla osób świeckich mogą być niezrozumiałe (z reguły) doprowadza do konfliktów. Ważny jest również sposób w jaki następuje przekazanie informacji. Szczególnie istotny, gdy przekazywana wiadomość dotyczy osób, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą być dopuszczone do sakramentów świętych i/lub pełnić określonych np. ról, funkcji w Kościele. Zwłaszcza, że rzeczywistą barierą – w rozumieniu przeszkód – nie jest niepełnosprawność. sama w sobie, lecz są jej skutki stwarzające ograniczenia. Co należy – m.in. wskazując na zadania wynikające z określonych aktów (np. bycia rodzicem chrzestnym, przyjęcia święceń) wytłumaczyć osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom (opiekunom) – aby nikt nie poczuł się odrzucony z racji samej niepełnosprawności. A w takim przypadku skrępowanie – co bardzo ważne – musi ustąpić miejsca otwartości. Kluczenie wokół tematu trzeba zastąpić prawdą.

Kościół nie ma wątpliwości, co do człowieczeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, jednak twierdzenie to jest słabo uargumentowane i trudne do obrony. W nauczaniu Kościoła mamy do czynienia jednocześnie z wypowiedziami, które przyznają osobom z głębokim upośledzeniem intelektualnym status ludzi, a także z wypowiedziami, które, mówiąc o człowieku, wydają się nie uwzględniać osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wypowiedzi te zdają się wykluczać osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze zbioru osób, gdyż nie mają one pewnych cech czy zdolności przypisywanych ludziom. Ale czy rzeczywiście tak jest, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są „wybrakowane” jako istoty ludzkie? Czy naprawdę nie mają one wszystkich konstytutywnych dla osoby ludzkiej cech i zdolności, o których mówi nauczanie Kościoła? […]

Ograniczenia ciała i umysłu osób z niepełnosprawnością intelektualną nie powinny spowodować, że odmawiamy im tego, co najbardziej ludzkie: poznania i wyboru lub odrzucenia Boga. Twierdzimy, że każdy dorosły, pełnosprawny człowiek podejmuje decyzje odnośnie do własnego zbawienia, będąc jednocześnie w pewien sposób ograniczonym przez swoje poznanie, zmysły, możliwości, emocje. Nikt jednak nie zaprzecza, że człowiek ten dokonuje prawdziwego wyboru i jest za niego odpowiedzialny. Czemu więc w przypadku upośledzonych odmawiamy im możliwości podjęcia tej decyzji?

[ czytaj cały tekst ]

PRAWO KOŚCIELNE

●Prawo kanoniczne – w obecnie obowiązującej wersji  – zgromadzone w formie kodeksu (Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus) promulgowanego 25 stycznia 1983 przez papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges [ czytaj ] wprowadzono w życie  27 listopada 1983 roku. Jest to podstawowy zbiór prawa obowiązującego w Kościele katolickim. Natomiast przepisy ustaw wyjaśniają i rozwijają instrukcje i/lub wskazania a także np. statuty i dekrety.

● Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacińskiego z 1983 roku i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku – te dwa kodeksy są równowartościowymi, podstawowymi źródłami prawa w Kościele katolickim. Zachowując jedność w zakresie doktryny, Kościół dopuszcza różnice w obrzędach liturgicznych oraz odrębność organizacji hierarchicznej i kanonicznej. Na określenie poszczególnych wspólnot wschodniokatolickich używa się nazw: Kościół partykularny, Kościół sui iuris i obrządek.

Na mocy porozumienia, którym jest konkordat polski Kościół partykularny (lokalny) zobowiązany jest do przestrzegania prawa państwowego.

ZACHĘCAM DO KONTAKTU • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLCE BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezjaBYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezjaDROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezjaOLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchiaRADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezjaSIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezjaSZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja ●  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja ● WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezja

INFORMACJE Z KTÓRYCH TREŚCIĄ WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ ● INFORMACJE, KTÓRE POZWOLĄ ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI+

POLECANE LINKI

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK